Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Oprostitev dohodnine tudi za odškodnine za duševne bolečine – Ustavna odločba

Oprostitev dohodnine tudi za odškodnine za duševne bolečine – Ustavna odločba

 

Ustavno sodišče v svoji odločbi ugotovilo neskladnost določbe Zakona o dohodnini z Ustavo. Določba ki se nanaša na oprostitev plačila dohodnine za odškodnine zaradi osebnih poškodb je po oceni Ustavnega sodišča Republike Slovenije protiustavna, zaradi česar je Ustavno sodišče Državnemu zboru naložilo, da neskladnost odpravi v letu dni.

Vrhovno sodišče je vložilo pobudo za presojo ustavnosti določbe veljavnega Zakona o dohodnini. Slednji je med davčne oprostitve vključeval poleg ostalih tudi odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo prejeto na podlagi sodbe sodišča. Vrhovno sodišče je opozorilo da sporne določbe ni mogoče razlagati na način, da bi se oprostitev plačila raztezala tudi na odškodnino.

Po mnenju vlade naj bi bila takšna razlaga skladna, saj je zakonodajalec s takšnim ravnanjem hotel preprečiti zlorabe. Pri duševnih bolečinah gre drugače kot pri telesni škodi za škodo, ki jo je težko preveriti z objektivnimi dokazi. Kot najbolj problematično pa je vlada izpostavila izvensodne poravnave za odškodnine za nepremoženjsko škodo. Slednje naj ni predstavljale veliko tveganje davčne zlorabe, še posebej v primeru škod, ki so kot prej navedeno subjektivne narave in kot takšne težko preverljive.

Ustavno sodišče v odločbi ugotovi, da so navedbe Vlade sicer utemeljene, ter da tovrstne odškodnine res predstavljajo nevarnost za zlorabe, a zgolj nevarnost zlorabe ne upravičuje različne obravnave davčnih zavezancev.

Vsled navedenemu je določbo o obdavčitvi na podlagi sodne odločbe zaradi osebnih poškodb spoznalo za neskladno z ustavo in Državnemu zboru naložilo, da neskladnost odpravi v letu dni. Do odprave neskladnosti pa so iz obdavčitve z dohodnino izvzete vse pravno priznane oblike nepremoženjske škode.