Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Alternativno reševanje sporov

ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV


V postopku zgodnje ocene spora bomo poslušali argumente sprtih strani, pregledali dokumentacijo in podali strokovno neodvisno in nezavezujoče mnenje o spornih vprašanjih, razlagi pogodb ali prava v določenem primeru. Stranki bomo tako priskrbeli vse relevantne informacije, na podlagi katerih se bo lahko odločila, kako bo nadaljevala postopek. Za vas bomo organizirali in omogočili pogajanja, v katerih bodo sprte strani spodbujene k sklenitvi dogovorov glede odprtih vprašanj. Z mediacijo vam bomo s pomočjo mediacijskih tehnik poskušali pomagati pri iskanju rešitve spora, ki bo za vse sprejemljiva.

Pogoj za uspešno rešitev težave je neodvisno svetovanjem, na podlagi katerega  ocenimo, kateri od postopkov reševanja sporov je glede na okoliščine najprimernejši za stranko.

V kolikor mirna rešitev spora ni možna, strankam na podlagi analize spornega razmerja predstavimo pomembna pravno relevantna dejstva in tveganja, jasno sliko možnosti za uspeh ter jim svetujemo pri izbiri strategije, ki je za njih najbolj koristna. Naš cilj je najbolje zaščititi interese stranke bodisi v okviru pogajanj za mirno rešitev spora bodisi v okviru sodnih in drugih postopkov za reševanje sporov.

Imamo bogate izkušnje pri vodenju najbolj kompleksnih civilnih in gospodarskih sporov na številnih področjih. Strankam želimo primarno pomagati pri iskanju inovativnih rešitev za izogibanje pravdnim, arbitražnim in drugim postopkom reševanja sporov.