Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Kazensko pravo

KAZENSKO PRAVO


Ker kazenskopravni postopek močno vpliva na posameznikovo življenje, je pomembno, da so odvetniki, ki v teh postopkih zastopajo stranke, izkušeni in strokovno podkovani, znati morajo uspešno določiti bistvo zadeve, voditi celoten proces in zaščititi pravice obtožencev ter drugih strank v postopku.

V odvetniški pisarni Bobič pripravimo agresivno obrambo stranke, imamo poglobljeno znanje o kazenskopravnem sistemu ter poznamo različne taktike tožilstva. Vse to uspešno uporabljamo za učinkovito zastopanje naših strank v kazenskih postopkih, tako obdolžencev kot tudi oškodovancev in zasebnih tožilcev.

V odvetniški pisarni Bobič s področja kazenskega prava strankam:

  • svetujemo pred uvedbo kazenskega postopka,
  • zagovarjamo obdolžence v predkazenskem postopku in kazenskem postopku,
  • zastopamo oškodovance,
  • zastopamo zasebne tožilce,
  • zastopamo obdolžence v postopkih o prekrških.