Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Delovno in upravno pravo

DELOVNO IN UPRAVNO PRAVO


Delodajalci


V Odvetniški pisarni Bobič za delodajalce skrbimo, da se delovnopravni postopki v podjetju vodijo zakonito in optimalno. V ta namen pripravljamo osnutke splošnih aktov podjetja s področja delovnega prava, zlasti pogodbe o zaposlitvi, akte sistemizacij delovnih mest, organizacij podjetij, stimulativnega nagrajevanja delavcev in, v sodelovanju s strokovnjaki, tudi akte s področja varstva pri delu.

V odvetniški pisarni Bobič za potrebe delodajalcev:

  • pregledamo celotno delovnopravno dokumentacijo ter po potrebi pripravimo ustrezne akte.
  • pregledamo obstoječe pogodbe o zaposlitvi ter po potrebi pripravimo nove pogodbe o zaposlitvi,
  • vodimo delovnopravne postopke v podjetjih, npr. postopek odpovedi delovnega razmerja (redna ali izredna odpoved delovnega razmerja),
  • zastopamo interese delodajalcev v sodnih sporih pred delovnimi in socialnimi sodišči, npr. v postopkih zaradi odpoved delovnega razmerja, mobinga, …

Varstvo pravic delavcev


V odvetniški pisarni Bobič zastopamo delavce v morebitnih sporih z njihovimi delodajalci. Strankam nudimo pravno pomoč, pri čemer skrbimo, da se njihove pravice iz delovnega razmerja spoštujejo. V ta namen vodimo postopke zaradi vseh kršitev pravic iz delovnega razmerja, prav tako pa tudi odškodninske postopke v primeru povzročitve škode.

V odvetniški pisarni Bobič delavcem zagotavljamo:

  • zastopanje delavcev v postopkih pri delodajalcih
  • sodelovanje v pogajanjih, pregled in priprava dogovorov o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja,
  • vlaganje tožb in zastopanje v delovnopravnih postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči (nezakonita odpoved delovnega razmerja, mobing, …)

Upravni postopki in spori


V Odvetniški pisarni Bobič vam s področja upravnega prava nudimo pravno pomoč v katerikoli fazi upravnega postopka.

Stranke zastopamo pri uresničevanju njihovih pravic in koristi pri različnih upravnih postopkih, kot npr:

  • pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • pridobitev koncesij
  • itd.