Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Marko Bobič, odvetnik

Naš glavni cilj so zadovoljne stranke ter dolgoročno sodelovanje.

 

Odvetnik Marko Bobič, LL.M.

Diplomiral sem na Pravni fakulteti v Ljubljani, med študijem pa sem se poleg rednih študijskih obveznosti udeleževal tudi številnih drugih dejavnosti, se aktivno ukvarjal s športom ter uspešno zaključil študij osnov nemškega prava na Pravni fakulteti Humboldt-Universität zu Berlin in študijsko izmenjavo na Pravni fakulteti v Sevilli v Španiji. V zadnjem letniku študija sem bil zaposlen na Generalnem sekretariatu Vlade RS, kjer smo vodili  Slovensko predsedstvo EU, po zaključenem študiju pa sem takoj pričel z delom v odvetništvu ter odvetniško pripravništvo in kandidaturo opravil v eni najbolj znanih odvetniških pisarn v Ljubljani. Ob delu sem opravil tudi pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani ter naredil strokovni izpit iz upravnega postopka. Po opravljenem pravniškem državnemu izpitu sem nadaljeval delo v odvetniški pisarni kot odvetniški kandidat, nato pa sem se odpravil na podiplomski študij v Veliko Britanijo, kjer sem na University College London pridobil naziv Master of Laws s specializacijo iz prava varstva konkurence (LL.M.).

Tekom svoje poklicne kariere sem se posvečal predvsem civilnemu in gospodarskemu pravu, bogate izkušnje pa imam tudi z vodenjem odškodninskih postopkov ter z zastopanjem strank pred sodišči in drugimi organi. Zastopal in svetoval sem znanim domačim in mednarodnim podjetjem, pri svojem delu pa po potrebi sodelujem tudi s tujimi odvetniškimi pisarnami. Redno pišem strokovne članke in se udeležujem strokovnih izobraževanj ter različnih delavnic, na katerih pogosto predavam tudi sam.

Poleg slovenščine pri svojem delu uporabljam še angleški, nemški, hrvaški in srbski jezik.

 

UCL Master of Law, Odvetnik Marko Bobič

Jure Vozel – univ. dipl. prav.

Maturiral je na Gimnaziji Bežigrad in začel s študijem na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je septembra 2018 diplomiral. Trenutno je študent podiplomskega študija na isti fakulteti. Poleg rednih študijskih obveznosti se je udeležil Pitamicovega tekmovanja iz ustavnega prava ter tekmovanja iz gospodarskega prava Pravna rešitev. V okviru študija se je udeležil daljše strokovne ekskurzije v New York in Washington, kjer je obiskal številne institucije, med drugim sedež OZN, New York State Bar Association, Svetovno banko in veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu, udeležil se je srečanj z uglednimi sodniki, odvetniki in diplomati ter si ogledal nekaj civilnih in kazenskih obravnav. V letu 2018 je organiziral petmesečni projekt Pravni vodič za tuje investitorje, kjer je raziskoval predvsem prevzem podjetja s pomočjo finančnega prestrukturiranja v postopku prisilne poravnave.

Pred pričetkom dela v odvetniški pisarni Bobič je delovne izkušnje sprva nabiral s strokovnim svetovanjem in prodajo, kasneje pa je nabiral izkušnje z delom v ugledni finančni ustanovi, kjer se je ukvarjal predvsem s factoringom in verižnimi kompenzacijami.

Poleg slovenščine obvlada angleščino ter govori in razume nemško in hrvaško.

Smo člani:

UCL Alumni