Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Odvetnik Marko Bobič, LL.M. je ustanovil Odvetniško pisarno Bobič s ciljem strankam nuditi celovito ponudbo odvetniških storitev na izbranih pravnih področjih. Prepoznani smo  po hitrem odzivu, strokovnemu in individualnem pristopu ter k poslovnim ciljem strank usmerjenemu načinu razmišljanja. V sodelovanju tudi z zunanjimi sodelavci z različnih strokovnih področij, kot npr. financ in davkov fizičnim osebam in pravnim subjektom nudimo pravne nasvete na vseh področjih njihovega poslovanja. Zaupajo nam tako domače kot tudi mednarodne stranke.

Naš glavni cilj so zadovoljne stranke ter dolgoročno sodelovanje.

V odvetniški pisarni Bobič svoje delo opravljamo natančno, dosledno in profesionalno, izkušnje pa bogatimo z nenehnim strokovnim usposabljanjem in vpetostjo v najnovejše strokovno dogajanje. Zavedamo se, da pravo ni samo sebi namen, zaradi česar pri vseh storitvah iščemo najboljše praktične rešitve za vsako stranko posebej.  Vse to nam omogoča uspešno in učinkovito pravno svetovanje našim strankam, zaradi česar nam zaupajo tako subjekti gospodarskega in javnega prava, kot tudi fizične osebe.

Načela, ki se jih držimo:

  • Znamo poslušati in razumeti želje naših strank, kar je pot do uspeha!
  • Spoštujemo odvetniško etiko in poslovno integriteto!
  • Celovito poznavanje prava in nenehno strokovno izpopolnjevanje nam omogoča uspešno delo!
  • Cenimo osebni pristop in strokovno delo upoštevajoč potrebe naših strank!

Odvetništvo je  častivreden poklic, ki izvira še iz antičnih časov, kot takšno pa se je ohranilo do danes. Odvetništvo je kot del pravosodja samostojno in neodvisno, česar se v Odvetniški pisarni Bobič zavedamo in  držimo, saj  smo pri svojem delu samostojni in neodvisni, za svoje delo pa odgovarjamo izključno stranki.

V skladu s Kodeksom odvetniške etike v Odvetniški pisarni Bobič nudimo tudi brezplačno pravno pomoč socialno šibkim, ki drugače nimajo dostopa do odvetniških storitev. Brezplačno pravno svetovanje je namenjeno le tistim osebam, ki so se, bodisi zaradi finančne, bodisi socialne stiske, znašle v položaju, ko si plačila stroškov pravnega svetovanja in zastopanja po odvetniku ne morejo privoščiti.

Odvetnik Marko Bobič, LL.M. imam široke izkušnje in vrhunsko pravno znanje, saj sem se šolal in delal tako doma kot tudi v tujini. Številne zadovoljne stranke pri meni cenijo predvsem ambicioznost, predanost, strokovnost, izpopolnjenost po najvišjih mednarodnih standardih in pripravljenost na soočanje z izzivi domačega in mednarodnega pravnega okolja. Prepoznajo me po nekonvencionalnem razmišljanju in pristopu izven ustaljenih okvirjev, vse z namenom, da poiščem najboljšo rešitev za stranko v vsaki situaciji.

Odvetnik Marko Bobič, LL.M.

Podpis Marko Bobič

Smo člani:

UCL Alumni